Hallo, kan ik je helpen?

Als je een aankoop doet bij Overmania, krijg je 14 werkdagen bedenktijd. De bedenktijd begint op het moment dat jouw bestelling is geleverd. Deze periode geeft je de mogelijkheid het produkt te bekijken en de tijd om na te denken of je de bestelling wilt houden of retourneren.

Binnen de bedenktijd heb je als koper het recht om, zonder opgave van reden, de koop te ontbinden.

Dit ontbindingsrecht geldt uitsluitend wanneer je het product hooguit hebt gebruikt in zoverre dat je kunt beslissen of je het wilt houden of niet. Het recht op ontbinding geldt niet wanneer je handelt in beroep of bedrijf, of als de koop zaken betreft zoals bedoeld in artikel 7:46d lid 4 BW.

Niet-toegestane handelingen
Als koper mag je, met betrekking tot het product waarvan de koop ontboden is/wordt, geen handelingen verrichten die zijn voorbehouden aan de fabrikant of door de fabrikant aangewezen personen. Ook mag je geen handelingen verrichten waardoor waardevermindering aan het product ontstaat of waardoor het product door Overmania niet meer als nieuw kan worden aangeboden.

Welke handelingen niet toegestaan zijn, vind je meestal in de bij het product geleverde beschrijving, handleiding of op de website van de fabrikant. Zo mag je bijvoorbeeld niet verzegelingen, onderdelen of serienummers verwijderen.

Schadevergoeding door de koper
Indien je binnen de bedenktijd de producten niet of niet compleet terugzendt of ze in beschadigde of anderszins verslechterde toestand terugzendt, moet je de schade vergoeden die daardoor is ontstaan. Dit geldt ook als de schade is ontstaan tijdens gebruik in naleving van de voorschriften van de fabrikant.

Dit is alleen anders wanneer de schade is ontstaan bij het uitproberen van het product, zoals dat in een winkel ook zou kunnen. Als koper kun je de verplichting tot schadevergoeding voorkomen door het product na aflevering niet in gebruik te nemen en bovendien alle vereiste zorg te dragen om beschadiging te voorkomen. Dat kun je doen door nauwkeurig alle retourinstructies na te leven die Overmania je bij de orderbevestiging verstrekt.

Bij beschadiging of tenietgaan van een product, heeft Overmania het recht op schadevergoeding, tenzij de schade een aantoonbaar direct gevolg is van normaal gebruik. Normaal gebruik heeft uitsluitend het doel het product uit te proberen. Ook moeten hierbij de voorschriften zijn opgevolgd die behoren bij het product of de retourzending.